Hoppa till huvudinnehåll
webbanalys

Värdet av webbanalys

Förstå effekten av era digitala insatser med hjälp av webbanalys

Att förstå era kunder och dess beteenden online är avgörande för att kunna fatta informerade beslut som driver tillväxt och engagemang. Att implementera webbanalys är ett klokt val som ger er möjlighet att analysera er site, dra insikter av vad som presterar och vad som inte presterar, men också en djupare förståelse av vilka marknadsföringskanaler som presterar och vilka som kan optimeras. Insikter som detta för med sig, hjälper er inte bara att förstå era kunder bättre, det hjälper er också att fatta beslut som säkerställer att de insatser som görs driver er affär framåt - mot era uppsatta affärsmål. 

Vad ingår i webbanalys

Webbanalys ger er möjlighet att förstå insatserna av de aktiviteter som görs. 

Hur beter sig besökarna? Vilka sidor har besökts mer eller mindre? Hur länge stannar en besökare på varje sida? Hur väl använder besökarna de uppsatta kontaktknappar som finns? Detta är några av alla de frågor som behövs få svar på, för att fatta beslut som ser till att insatserna som görs, på er egna site och i er marknadsföring, driver er tillväxt. 

Webbanalys skapar underlag för att säkerställa:
 • Användarupplevelsen på sajt.
 • Effekt från respektive marknadsföringskanal, och vilka källor som genererar trafik.
 • Spårning, där en affärsanpassad mätplan ger värdefulla insikter i vilken trafik som genererar konverteringar och vad som skapar nya leads, nya affärer och ny försäljning.

Vilket analysverktyg skall man använda?

När det första och viktigaste beslutet är fattat - att komma igång med webbplatsanalys - så återstår frågan, vilket analysverktyg skall man använda och vad skiljer de åt? Vi har här nedan gått igenom de vanligast förekommande analysverktygen och kortfattat förklarat fördelarna och nackdelarna med respektive verktyg. 

Vilket analysverktyg är populärast?

Enligt Webperf, som löpande samlar statistik från webbplatser i Sverige och Norden, ser fördelningen av de mest använda webbanalysverktygen i Sverige ut enligt följande i mars 2024:

- Google Analytics och/eller Google Tag Manager (47%)
- Matomo Analytics (18%)
- Vizzit (5%)
- Siteimprove Analytics (3%)
- Piwik Pro (3,4%)

Fördelningen av användandet mellan de olika verktygen i rapporten stämmer väl överens med hur det ser ut bland tion digitals kunder. Där de två populäraste verktygen är Google Analytics 4 och Matomo Analytics och där det sistnämnda på senare tid har blivit allt mer vanligt förekommande.Vi har därför valt att fokusera vidare på dessa två och nedan förklarar vi de övergripande skillnaderna mellan Google Analytics 4 och Matomo Analytics.

Google Analytics 4

Övergripande fördelar

 • Kostnadsfritt & lätt att komma igång med.
 • Smidigt att koppla samman med andra Google plattformar.
 • Användarvänliga spårningsmöjligheter för att följa beteendet över flera plattformar.
 • Möjlighet att skapa egna rapporter som är anpassade för uppsatta mätvärden.

Övergripande nackdelar

 • Google sitter på kontrollen och vi får lita på att Google följer säkerhetsfrågor och EU:s kravbild på datainsamling.

Matomo Analytics 

Övergripande fördelar

 • Du sitter på kontrollen och data som kommer in i analysverktyget.
 • Lättanvänt verktyg och tillförlitlig när det kommer till säkerhet och efterlevnad av GDPR.
 • Den som jobbade mycket i Google Analytics UA kommer att känna igen sig snabbt.

Övergripande Nackdelar

 • Till skillnad från Google Analytics kostar Matamo Analytics. Prissättning sker efter storlek på site och mängden data som samlas in.

Oavsett vilket analysverktyg ni väljer, så se till att komma igång med er webbplatsanalys idag och dra nytta av alla de fördelar och insikter det för med sig. 

Här kan ni läs mer om analys och mätplan 

Författare Andreas Theodorsson

Vill ni resonera kring webbanalys?

Kontakta oss idag

Fler insights

kikare

Satsa på en stark varumärkeskännedom

Det är lätt att hamna i inställningen att all digital marknadsföring måste resultera i nya affärer eller nya kontakter direkt. Ofta allokeras hela, eller stora delar av den digitala budgeten på kampanjer som skall driva konverteringar omedelbart. Men att insistera på att hela budgeten måste ge...

Läs mer
Share of search

Mät av marknadsposition genom Share of Search

Share of Search är en mätmetod som används för att förstå hur starkt ert varumärke står sig i jämförelse med konkurrenterna. Genom att analysera sökdata från exempelvis Google kan man följa hur sökfrågor relaterade till olika varumärken förändras över tid. Den här artikeln sammanfattar hur Share of...

Läs mer
email 2

Förstärk er digitala närvaro med email marketing

I denna artikel går vi igenom fördelarna med e-postmarknadsföring, viktiga verktyg och tips för att komma igång på ett effektivt sätt.

Läs mer
trappa

Förstå och optimera er digitala närvaro med analys och rapportering

Läs mer