Hoppa till huvudinnehåll
kikare

Satsa på en stark varumärkeskännedom

Det är lätt att hamna i inställningen att all digital marknadsföring måste resultera i nya affärer eller nya kontakter direkt. Ofta allokeras hela, eller stora delar av den digitala budgeten på kampanjer som skall driva konverteringar omedelbart. Men att insistera på att hela budgeten måste ge direkta resultat, är inte hållbart på lång sikt. Denna artikel handlar om hur ni via varumärkesbyggande kampanjer säkrar marknadsandelar på längre sikt och varför det är viktigt för ert företag.

Planera för effekt på både kort och lång sikt

Säljdrivande kampanjer kan snabbt öka försäljningen genom att uppmuntra till direkta köp. Men för att nå långsiktig framgång är det viktigt att bygga ett starkt varumärke som gör kunderna lojala och mindre känsliga för pris. När kunder har en positiv känsla för företaget ökar lönsamheten på sikt. Vi betonar ofta för våra kunder att ett ensidigt fokus på snabba resultat kan skada företagets långsiktiga tillväxt.

En ökad kännedom kring ert varumärke skapar även bättre effekt i de konverteringsdrivande kampanjerna, samt att de varumärkedrivande aktiviteterna skapar den räckvidd och frekvens som krävs för att påverka potentiella kunder som inte har behov av ditt företags produkt eller tjänst just idag. 

En stor andel av era potentiella kunder har inte behov av er just idag

Studier pekar på att upp till 95% av B2B kunder inte är benägna att genomföra ett köp idag, men där det varumärke som ligger mest top of mind, när behovet uppstår, ligger bra mycket bättre till när kunden blir redo att genomföra sitt köp.

Vi har även kommit till det stadie där en stor del av beslutsprocessen sker innan en potentiell kund är redo att köpa. En kund gör mycket research på egen hand, vilket också talar för marknadsföring som placerar er top of mind. Det vill säga genom långsiktiga varumärkesbyggande kampanjer.

60/40-regeln inom marknadsföring

Marknadsföringsreglen där 60 procent av investeringen skall ligga på varumärkesbyggande och 40 procent på säljande aktiviteter, påminner om vikten av att balansera kort- och långsiktiga investeringar. Att överinvestera i den ena kan leda till att företaget inte uppnår maximala affärsresultat över tid. Om man bara fokuserar på försäljning riskerar varumärken att tappa upp till 56 procent av sin potential, medan enbart varumärkesfokus kan leda till en 20-procentig förlust. Detta belyser vikten av en balanserad marknadsstrategi.

Våra tips hur du skapar en balanserad marknadsstrategi

Fokusera på långsiktigt varumärkesbyggande. Ett starkt varumärke ökar kundernas betalningsvilja och fungerar som en uthållig säljare. Om du inte syns kommer dina konkurrenter att göra det och bli kundernas förstahandsval. Tänk på när du själv googlar efter en specifik produkt – vilken länk klickar du på? Den från en avsändare du känner igen, eller den från någon helt ny för dig?

Följ 60/40-regeln när du budgeterar. Investera i både varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter. Företag och varumärken som vågar tänka långsiktigt och satsar mer på marknadsföring än sina konkurrenter blir också mer framgångsrika och växer snabbare.

Våga satsa på räckvidd! Varumärkesdrivande aktiviteter skapar även den räckvidd och frekvens som krävs för att påverka potentiella kunder som inte har behov av ditt företags produkt eller tjänst just idag. 

Glöm inte att mäta den långsiktiga effekten! Det är mycket lättare att påvisa en direkt effekt av en försäljningsdrivande insats på Google Ads, än via en varumärkesbyggande film på Meta. Men varumärkesarbete är också mätbart, och det finns flera relevanta KPI:er som kan mäta och påvisa effekten av de varumärkesbyggande insatserna. 

Att investera i att bygga ett starkt varumärke resulterar i en långsiktig kundlojalitet, ökad betalningsvilja och gör ert företaget mindre känsligt för prispress. Ett starkt varumärke ger er även möjlighet att fånga upp framtida potentiella kunder som inte är redo att köpa här och nu, men när de blir redo så är det de varumärken som är top of mind som skördar störst framgång. Balansen mellan de försäljningsdrivande och varumärkesbyggande insatserna kommer att hjälpa till att maximera era affärsresultat och säkerställer en hållbar tillväxt.

Läs mer om vårt erbjudande kring affärsutveckling

Vill ni resonera om bästa budgetallokering för ert företag?

Kontakta oss idag

Fler insights

Share of search

Mät av marknadsposition genom Share of Search

Share of Search är en mätmetod som används för att förstå hur starkt ert varumärke står sig i jämförelse med konkurrenterna. Genom att analysera sökdata från exempelvis Google kan man följa hur sökfrågor relaterade till olika varumärken förändras över tid. Den här artikeln sammanfattar hur Share of...

Läs mer
webbanalys

Värdet av webbanalys

Att förstå era kunder och dess beteenden online är avgörande för att kunna fatta informerade beslut som driver tillväxt och engagemang. Att implementera webbanalys är ett klokt val som ger er möjlighet att analysera er site, dra insikter av vad som presterar och vad som inte presterar, men också en...

Läs mer
email 2

Förstärk er digitala närvaro med email marketing

I denna artikel går vi igenom fördelarna med e-postmarknadsföring, viktiga verktyg och tips för att komma igång på ett effektivt sätt.

Läs mer