Hoppa till huvudinnehåll
Share of search

Mät av marknadsposition genom Share of Search

Share of Search är en mätmetod som används för att förstå hur starkt ert varumärke står sig i jämförelse med konkurrenterna. Genom att analysera sökdata från exempelvis Google kan man följa hur sökfrågor relaterade till olika varumärken förändras över tid. Den här artikeln sammanfattar hur Share of Search (SoS) kan användas för att bättre förstå er marknadsposition.

Share of Search - en av de viktigaste KPI för ert varumärke

Share of Search kan ge insikter i hur väl ett varumärke presterar i förhållande till sina konkurrenter när det gäller konsumenters sökintentioner och medvetenhet. Studier visar att mätpunkten Share of Search i hög grad hänger ihop med marknadsandelarna, eftersom sökningar efter ett specifikt varumärke signalerar efterfrågan på dess tjänster eller produkter. Därmed är det klokt att analysera hur er Share of Search utvecklas över tid i jämförelse med era konkurrenter. 

Hur beräknas Share of Search? 

För att beräkna Share of Search samlas sökdata in från sökmotorer. Detta inkluderar volymen på sökningar på ert varumärke och era konkurrenters varumärken. Andelen sökningar för ert varumärke divideras med de totala sökningarna på ert varumärke, inklusive antal sökningar per månad på dina konkurrenters varumärken.  

Process för att mäta Share of Search

  1. Identifiera konkurrenter: Börja med att lista era främsta konkurrenter.
  2. Samla sökdata: Använd verktyg som Ahrefs, Google Ads Keyword Planner eller Google Trends för att samla in data på sökningar per månad för både ert varumärke och era konkurrenters varumärken.
  3. Beräkna Share of Search: Antal sökningar på ert varumärke per månad / totala antalet sökningar på ert varumärke och konkurrenternas varumärke per månad.

Varför är det viktigt med Share of Search? 

Konkurrentanalys: Genom att jämföra Share of Search med konkurrenter kan företag identifiera vilka varumärken som är mest synliga och populära bland konsumenter.

Mätning av marknadsföringsinsatser: Share of Search kan användas som en indikator på effektiviteten av olika marknadsföringskampanjer. En ökning i Share of Search efter eller under en kampanj kan indikera att kampanjen är eller har varit framgångsrik. 

Planering: Företag kan använda Share of Search-data för att informera sina strategiska beslut, såsom vilka marknader att fokusera på eller vilka produkter som behöver mer marknadsföringsinsatser.

Insikter från Share of Search

Genom att kontinuerligt mäta Share of Search kan ni samla insikter om hur effektivt hela er kanalmix presterar. Detta blir särskilt relevant när marknadsföringsstrategin fokuserar på att bygga räckvidd i olika kanaler som radio, OOH, display, native och sociala medier. Share of Search hjälper också till att mäta motsvarande utveckling hos konkurrenterna, vilket kan indikera marknadspositionering och framtida intresse för ens produkter eller tjänster inom 6-12 månader.

Behöver ni hjälp med att öka er marknadsposition?

Kontakta oss idag

Fler insights

kikare

Satsa på en stark varumärkeskännedom

Det är lätt att hamna i inställningen att all digital marknadsföring måste resultera i nya affärer eller nya kontakter direkt. Ofta allokeras hela, eller stora delar av den digitala budgeten på kampanjer som skall driva konverteringar omedelbart. Men att insistera på att hela budgeten måste ge...

Läs mer
webbanalys

Värdet av webbanalys

Att förstå era kunder och dess beteenden online är avgörande för att kunna fatta informerade beslut som driver tillväxt och engagemang. Att implementera webbanalys är ett klokt val som ger er möjlighet att analysera er site, dra insikter av vad som presterar och vad som inte presterar, men också en...

Läs mer
email 2

Förstärk er digitala närvaro med email marketing

I denna artikel går vi igenom fördelarna med e-postmarknadsföring, viktiga verktyg och tips för att komma igång på ett effektivt sätt.

Läs mer