Hoppa till huvudinnehåll
Fruktbudet Hero

Fruktbudet

Fruktbudet har sedan 1986 levererat högklassig frukt och andra trivselprodukter till arbetsplatser. Varje vecka levereras ca 1 miljon frukter och är med det Nordens ledande leverantör av fruktkorgar.
fb-case

Utmaning

Fruktbudet har tillväxt i fokus och strävar efter att vara branschens ledande leverantör genom överlägsen kundservice och genom att uppfylla kraven från betydande certifieringar och standarder. Man inser även utmaningen med att kommunicera konkurrensfördelar när produkterna ofta presenteras på liknande sätt av alla aktörerna i branschen.
 

fb apelsin

Lösning

Genom en uppdaterad marknadsföringsstrategi som är mer förberedd för att möta högt ställda affärsmål och inte bara locka nya kunder, utan även behålla och utveckla befintliga kundrelationer på både kort och lång sikt - sitter man nu på en bredare plan med potential att överträffa tillväxtmålen samt att kunna differentiera sig från konkurrenterna.

På kort sikt har vi genomfört strategiska förändringar, såsom ökat Fruktbudets synlighet genom köpt media istället för att mest förlita oss på löpande utveckling av ägda kanaler. Utöver det har vi även stärkt den digitala närvaron med förbättrade marknadsföringsinsatser för att främja merförsäljning.

I det långa loppet har vi valt att satsat på att bygga varumärkeskännedom i större omfattning. Genom detta ökar vi möjligheten att vara högst prioriterad och mer top of mind bland potentiella kunder. 

natur

Resultat

Genom tion digitals stöd fortsätter Fruktbudet att säkra sin position som branschens ledande aktör och mot en digital närvaro som inte bara ger resultat här och nu, utan även på lång sikt.

+ Betydligt högre tryck i digitala offerter  

+ Betydligt mer trafik men också högre konverteringsgrad

+ Genom tydligare rapportering ökad kunskap inom utvecklingsområden
 

På Fruktbudet hade vi tidigare främst arbetat med traditionell marknadsbearbetning via egen säljkår. Med tion har en ny digital värld öppnat sig och med den ett (för oss) helt nytt sätt att bearbeta kunder och marknad. Med tions hjälp har vi kunnat kalibrera siktet för våra insatser mot de kundgrupper och geografier som vi vill nå och vi upplever att vi fått till en mycket mer kostnadseffektiv och pricksäker marknadsbearbetning. Vi uppskattar tions stora kunskap och engagemang och vi värdesätter att de gått på djupet med att förstå vad det är som är unikt med Fruktbudet och hur vi bättre ska få presumtiva och befintliga kunder att också förstå och värdesätta detta.

Fredrik Fröborg VDFruktbudet