Hoppa till huvudinnehåll
Cyklist i trafiken

Tillväxtdrivande marknadsföring

Vi är en digitalbyrå med din tillväxt i fokus. Vi arbetar strategiskt och datadrivet för att hjälpa varumärken att genomföra mätbara kampanjer som skapar effekt.

Våra tjänster

Om oss

action (ny)

Tillsammans skapar vi en digital strategi som vägleder oss i vilka digitala insatser som skall vara bärande för att uppnå uppsatta affärsmål.

dedication (ny)

Att nå ut med rätt budskap till rätt mottagare vid rätt tillfälle kräver sitt kunnande och fokus. Vi aktiverar och hanterar digitala kampanjer för såväl B2C som B2B bolag.

solution (ny)

Det är via tillförlitlig mätning vi kan fatta snabba och datadriva beslut. Tillsammans sätter vi rätt KPIer och en mätplan för er organisation med fokus på uppsatta affärsmål.

Utvalda case

På Fruktbudet hade vi tidigare främst arbetat med traditionell marknadsbearbetning via egen säljkår. Med tion har en ny digital värld öppnat sig och med den ett (för oss) helt nytt sätt att bearbeta kunder och marknad. Med tions hjälp har vi kunnat kalibrera siktet för våra insatser mot de kundgrupper och geografier som vi vill nå och vi upplever att vi fått till en mycket mer kostnadseffektiv och pricksäker marknadsbearbetning. Vi uppskattar tions stora kunskap och engagemang och vi värdesätter att de gått på djupet med att förstå vad det är som är unikt med Fruktbudet och hur vi bättre ska få presumtiva och befintliga kunder att också förstå och värdesätta detta.

Fredrik Fröborg, VDFruktbudet

tion digital är lyhörda, proaktiva, engagerade och levererar alltid utifrån uppsatta mål. Vi känner ett stort förtroende och trygghet i att ha med dem på vår tillväxtresa framåt.

Johanna OlssonFactoringgruppen
more (NY)

tion digital är en del av byråalliansen More Alliance som består av ett tiotal bolag med spetskompetens och erfarenhet inom varumärkesutveckling, kommunikation och produktion.